26 Kasım 2009 Perşembe

Descartes felsefesi nedir ?


   Beni   en      çok     etkileyen      Matematikçilerden       biridir ...
Özellikle Analitik      Geometri 'yi geliştirmesine neden olan" sinek hikayesi "  oldukça ilginçtir..


Matematik adına iyi bir şeyler yapmak için biraz farklı   veya deli  olmak mı gerekiyor acaba?                        
                         

Herhangi bir noktanın uzaydaki konumunu belirlemek ve göstermek içineksenlerden ya da yüzeylerden oluşan koordinat sistemlerindenyararlanılır. Noktanın, belirli bir koordinat sistemi içindeki konumuda, o noktanın koordinatları denen bir sayı dizisiyle gösterilir. Bunuaçıklayabilmek için örnek üzerinden gidelim.
En basit ve en yaygın kullanılan koordinat sistemi, kartezyenkoordinatlardır. (Kartezyen sözcüğü, geometrinin büyük adlarındanFransız matematikçi ve filozof Rene Descartes'ın Latince adı olanRenatius Cartesius'dan gelir.) Bir kâğıt üzerine birbirine dik ikiçizgi çizelim. Yatay çizgiye X ekseni, dik çizgiye Y ekseni diyelim. Buiki eksenin kesiştiği O noktasına "başlangıç noktası" denir. Bunoktadan başlayarak da, OX ve OY eksenlerini eşit aralıklarlaölçeklendirelim. Yüzey üzerinde bir N noktasını alalım. Bu noktanınkonumunu, yani koordinatlarını bulmak için, noktadan X ve Y eksenlerinebirer dik çıkarız. Bu diklerin eksenleri kestiği yerler noktanınkonumunu verir. Örneğimizde, N noktasının koordinatları (6,5) biçimindeyazılır. Bir noktanın koordinatları yazılırken, önce yatay X ekseni,sonra dik Y ekseni değerleri verilir.


Birbirine dik eksenlerden oluşan kartezyen koordinat sisteminedikdörtgenel sistem denir. Ama X ve Y eksenleri birbirine yatık daolabilir. Ayrıca, X ve Y eksenlerine dik, yani kâğıdın yüzeyindenyukarı, bir Z ekseni daha çizilebilir. Bu durumda, yalnızca düzlemdekideğil, uzaydaki herhangi bir noktanın konumu da, bu üçboyutlu kartezyenkoordinat sistemi üzerinde (x, y, z) koordinatları biçimindegösterilebilir.Hiç yorum yok: