21 Ekim 2013 Pazartesi

Matematik dersi için Tam Öğrenme Yöntemi elzemdir...

Tam öğrenme yöntemi(The mastery Learning ) , öğrenme düzeyini yükselten ve sınıf içi başarıyı artıran bir öğrenme modelidir..

Bloom, Carrol’un kavramsal modelinden esinlenerek, birçok eğitim ve öğretim etkinliğine temel olan, okulda öğrenmeye ilişkin bir model geliştirmiştir.


Buna tam öğrenme adı verilmiştir. Tam öğrenme modeli, öğretme-öğrenme sürecinde rol oynayan öğeleri, öğrencilerin öğrenme düzeyini belirlenen seviyeye ulaştıracak şekilde, sistemli olarak biraraya getirmiştir. 

Geçerli öğrenmelerin oluşumunu bir çok faktör etkilemektedir. Bunların bir bölümü; zeka, genel yetenek, öğrencilerin kişilikleri, ailelerin sosyo-ekonomik statüsü değişmeye dirençli değişkenlerdir. Diğer bölümü de; öğretimin niteliği, öğretmen ve öğrencinin harcadığı zaman, öğrencinin bilişsel ve duyuşsal giriş özellikleri, değiştirilebilir özelliklerdir.Tam öğrenme modelinin başarısında rol oynayan etmenler:

  •  Kazandırılacak hedef davranışların öğrenilebilmesi için gerekli ön koşul öğrenmelerin önceden gerçekleşmiş olma gerekçesi.
  •  Öğrencinin kendini öğrenmeye verme, öğrenme sürecine katılma derecesi.
  •  Uygulamadaki görünümü ile öğretimin öğrencinin ihtiyaçlarına uygunluk derecesi.
Öğrencilerin öğrenme düzeyini başka bir ifade ile öğrenme ürünlerini etkileyen iki tane bağımsız değişken vardır. Bunlardan birincisi öğrenme-Giriş davranışları, öğrencinin ön öğrenmelerini, entellektüel yeteneğini, gelişimini, güdüleme durumu ve öğrenme yeteneğinin sosyal-kültürel belirleyicilerini kapsamaktadır.

Bu yaklaşımların ana değişkenleri :

  • A- Giriş 
  • B- Öğretme hizmetinin niteliğdavranışları (öğrencinin),i,
  • C- Öğrenme ürünleridir.Hiç yorum yok: